Systeemtherapie

Systeemtherapie: wat is dat?

 

Systeemtherapie is een koepelterm voor alle methodieken en strategieën die gebruikt worden in de begeleiding en behandeling van mensen met allerlei psychosociale problemen. In de systeemtherapie wordt de problematiek  bezien vanuit het 'systeem' waarin je als persoon functioneert en waarvan je deel uitmaakt.

 

In feite gaat het om alles dat een belangrijk onderdeel is van jouw omgeving en leefwereld. Denk aan het gezin waarvan je deel uitmaakt, maar ook familie en  vrienden. Ook factoren als maatschappelijke positie, cultuur en overtuigingen zijn belangrijke factoren binnen jouw systeem. 

 

Zicht krijgen op de interactie met jouw 'systeem'

 

Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van jou met jouw 'systeem' en de samenhang met je klachten. Belangrijke personen uit jouw omgeving worden vaak uitgenodigd bij de gesprekken.

 

Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ingesleten.  Vervolgens kijken we hoe de samenhang van 'het systeem' is te beïnvloeden en hoe dit een positief effect kan hebben op jouw klachten.

 

Systeemtherapie voor gezin en relatie

 

In de gezinstherapie (vaak aangeduid met systeemtherapie) is het uitgangspunt dat een verandering bij één persoon binnen het gezin zorgt voor verandering van reacties bij alle gezinsleden.

 

Relatietherapie is ook een vorm van systeemtherapie. Doel is om inzicht te krijgen in hoe een relatie werkt als een systeem met lossere, maar ook vastgeroeste patronen en rolverdelingen. Een actie van de een zorgt voor een reactie bij de ander en dat zorgt weer voor een reactie bij de een. Met alle effecten, ook negatieve.

In deze vorm van systeemtherapie (of relatietherapie) staan de communicatie- en interactiepatronen van partners centraal. Als we deze verbeteren, kunnen de gevoelens van verbondenheid toenemen en wordt de relatie verstevigd.

 

Geregistreerd systeemtherapeut gezin en relatie


Velma Williams, praktijkhouder van de Psychotherapiepraktijk, is sinds december 2013 geregistreerd als systeemtherapeut gezin en relatie bij de Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie (NVRG).

 

Meer weten of aanmelden voor behandeling
Meld je bij onze praktijk. Dan kijken we samen wat voor jou de beste behandeling zou zijn en wie van onze therapeuten je daarbij het best kan helpen.  

 

Ons secretariaat is per e-mail te bereiken via secretariaat@depsychotherapiepraktijk.nl.

030-666 9000

 

Je kunt ook het aanmeldingsformulier invullen.