Supervisie: hoe gaat dat in werk

Samenwerking

De supervisor en de supervisant werken samen op een transparante wijze aan het versterken van de bekwaamheden van de supervisant om CGt effectief toe te passen in de klinische praktijk zodat de cliënten optimaal behandeld worden en de professionele ontwikkeling van de therapeut wordt gestimuleerd.

 

Tijdens de supervisie is er aandacht voor:

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitief gedragstherapeutische supervisie

 1.

Behandelplan opstellen

Leerovereenkomst opstellen

 2.

Agenda: actueel doel/onderwerp

Agenda: verhelderen supervisievraag

 3.

Probleemanalyse

Probleemanalyse, competenties vaststellen

 4.

Doel smart maken en kiezen interventie

Kiezen focus en kiezen supervisiemethodiek / leeractiviteit

 5.

Cognitief gedragstherapeutische procedures

Exposure, rollenspel, gedragsexperiment, Socratische dialoog detecteer

Supervisie methode.

Activeren van voorkennis, gebruik databases, rollenspel, video-opnames, cognitief gedragstherapeutische procedures (onder andere modeling, gedragsexperiment)

 6.

Nagaan of interventie helpt om doel te bereiken

Nagaan of de vraag van de supervisant beantwoord is

 7.

Actieplan opstellen

Actieplan opstellen

 8.

Huiswerk

Huiswerk

 9.

Resultaat meting

Resultaatmeting

 10.

Procesevaluatie

Procesevaluatie

 

Definitie en kenmerken CGt supervisie

CGt supervisie kan gedefinieerd als en gekenmerkt worden door:

 • een gestructureerde vorm van onderwijs, taakgericht, actief, pragmatisch, probleemgericht,
 • cgt supervisie maakt methodisch gebruik van een casusconceptualisatie als gemeenschappelijk vertrekpunt,
 • gebruikt technieken als Socratische vragen, rollenspel, actieplan, gedragsoefeningen, feedback,
 • is transparant en samenwerkend van aard,
 • maakt gebruikt van persoonlijke en interpersoonlijke processen,
 • leert evidence based procedures toepassen,
 • gebruikt videofeedback,
 • gebruikt metingen ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling.

 

De sessiestructuur bestaat uit:

 • agenda bespreking
 • verslag bespreking
 • toepassen interventies
 • procesevaluatie
 • huiswerk vooruitblik